Cercador

 

Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.)

 

ADREÇA: Avinguda Sant Esteve, 80 (Granollers)

TELÈFON: 93 861 47 60 / 93 861 47 61

WEB: www.once.es

CORREU ELECTRÒNIC: ergo@once.es

 
L'ONCE és una corporació sense ànim de lucre que té la missió de millorar la qualitat de vida dels cecs i els deficients visuals. La institució, al llarg d'aquests anys, ha creat un sistema de serveis socials especialitzats per a persones cegues que avui és una base per a les associacions de cecs de tot el món i una referència obligada per a professionals de l'àmbit social.

Es tracta d'un sistema de serveis que insisteix en la rehabilitació perquè les persones cegues puguin remuntar les dificultats d'aquesta discapacitat i desenvolupar-se, tant en el pla social i laboral com en el personal. L'autonomia personal, l'atenció educativa, la normalització laboral i l'accessibilitat universal són alguns dels elements que desenvolupa l'estructura de serveis de l'ONCE.

L'ONCE compta amb diversos programes de voluntariat. Promou aquest servei com a reforç als seus objectius fonamentals d'aconseguir l'autonomia personal i la integració social de les persones amb discapacitat visual. El voluntariat ONCE es dirigeix a aquells afiliats que, de manera temporal o definitiva, no han assolit el grau d'autonomia personal necessari per realitzar determinades activitats de la vida diària i no compten amb un suport proper suficient. En aquest servei pot col·laborar qualsevol persona física que per lliure determinació vulgui dedicar part del seu temps a aquest tipus d'activitats cíviques i socials.

 

Es pot col·laborar en diferents programes de voluntariat:

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT: amb la finalitat d'atendre als afiliats que no posseeixen un grau d'autonomia personal suficient i que no disposen en el seu entorn sociofamiliar de persones que els puguin acompanyar, trobant per això especial dificultat en els seus desplaçaments, sorgeix aquest programa.

PROGRAMA D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ: aquest programa va dirigit a donar suport puntual als afiliats amb dificultats per accedir a la informació impresa plasmada en documents, propiciant  la possibilitat de realitzar tasques per a les quals parcial o globalment no siguin autònoms (emplenament d'impresos, documents, fulls de comanda, etc.).

PROGRAMA ESPORTIU: aquest programa té la finalitat de facilitar la pràctica esportiva, grupal o individual, dels afiliats, fonamentalment en esports de base, ja siguin organitzats per l'ONCE o per altres entitats. En aquest sentit, propicia el suport complementari perquè la discapacitat visual no privi de la possibilitat esportiva ni dels seus beneficis.

PROGRAMA CULTURAL-RECREATIU: aquest programa té la finalitat de fer més accessible la cultura i l'oci a les persones amb ceguesa i deficiència visual, donant suport a la participació dels afiliats en activitats culturals-recreatives.

 

Imatges: 

Taula d'entitats de voluntariat

ON EL POTS TROBAR?

El Punt del Voluntariat es troba a Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau.

Localització:

Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Carrer del Rec, 19
08401 Granollers
Telèfon 93 842 68 34

Horari d'atenció presencial:

Dimarts, de 11,00h a 13,00h.
Dijous, de 18,00h a 20,00h.

Atenció virtual:
www.granollers.cat/voluntariat