Cercador

 

Fundació Odontología Solidaria - Granollers

 

ADREÇA: Av. Del Parc 9, 1r Planta (Granollers)

TELÈFON: 93 879 42 60

WEB: www.odsolidaria.org

CORREU ELECTRÒNIC: comunicacion@odsolidaria.org

 

Odontologia Solidària és una ONG fundada a Granollers (Barcelona) el 1994, amb la missió de treballar en el camp de la salut bucodental amb persones en risc d'exclusió social. Posteriorment, ens convertim en Fundació.

Gràcies a la col·laboració de tots els socis, treballadors, voluntaris, entitats i empreses que ens han ajudat i ens segueixen ajudant, prosseguim amb el nostre esforç per fer que la salut oral sigui un dret de tots els ciutadans.

LES NOSTRES TASQUES

Milions de persones al món segueixen patint malalties que es poden prevenir. Dins d'aquestes, hi ha les malalties bucodentals que, al seu torn, tenen una alta incidència dins la població mundial. Partint del coneixement d'aquesta realitat, hem enfocat principalment les nostres accions cap a:

  • La sensibilització de la societat, posant de manifest les necessitats d'atenció en salut oral de la població més desfavorida.
  • La millora de la salut bucodental de la població desfavorida, mitjançant els nostres projectes de prevenció, atenció i formació continuada.
  • Capitalitzar l'experiència adquirida i denunciar davant l'opinió pública aquestes necessitats i mancances, al mateix temps que instem a les administracions públiques a satisfer-les.

L'experiència ens porta a una presa de consciència sobre la realitat existent als col·lectius més desfavorits i sobre les seves necessitats. Cal donar a conèixer, fer entendre i comprendre la realitat dels més necessitats. Volem educar i provocar un canvi en els comportaments del nostre entorn. Entre tots podem millorar el somriure del món.

Mitjançant l'exemple dels nostres programes assistencials i de prevenció, que demostren la viabilitat i sostenibilitat de les nostres accions, instem a les administracions públiques a satisfer les necessitats dels col·lectius més desfavorits cobrint-les, emprant els recursos del Sistema Públic de Sanitat de la forma més eficaç i eficient possible.

Les nostres accions en cap cas pretenen substituir el Sistema Públic de Sanitat ni al privat en la prestació de servei sinó, per contra, fomentar la seva utilització.

CRIDES

Fundació Odontología Solidaria - Granollers
Data límit:
19/06/2020
Imatges: 

Taula d'entitats de voluntariat

ON EL POTS TROBAR?

El Punt del Voluntariat es troba a Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau.

Localització:

Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Carrer del Rec, 19
08401 Granollers
Telèfon 93 842 68 34

Horari d'atenció presencial:

Dimarts, de 11,00h a 13,00h.
Dijous, de 18,00h a 20,00h.

Atenció virtual:
www.granollers.cat/voluntariat