Cercador

 

Associació de Voluntaris per l’Hospital de Granollers

 

ADREÇA: Av. Francesc Ribas, s/n, 08402 Granollers

TELÈFON: 93 842 50 00 Ext. 2873

CORREU ELECTRÒNIC: voluntaris@fhag.es

 

L’ Associació de Voluntaris per l'Hospital de Granollers té les següents finalitats:

  • L'acompanyament d'aquells malats que es troben en situació de solitud per la seves circumstàncies sociofamiliars i/o es poden beneficiar del fet de compartir mitjançant una relació solidària.
  • Compliment i/o suplència dels familiars a l’hospital. Cobrir espais familiars com un fet de complementarietat per tal d’alleugerir algunes sobrecarregues familiars.
  • Suport al equip assistencial: Compartir amb l’equip assistencials aquelles actuacions humanitàries per tal d’optimitzar la qualitat de vida del malalt i la seva família, aportant ambdues parts, aquelles dades que puguin ser rellevants.
  • Consensuar accions a prendre davant de cada situació. El voluntari aporta al equip assistencial inquietuds expressades per la persona malalta. L’equip aporta al voluntari aquelles dades que són rellevants per l’acompanyament del malat i la família.

Les activitats del voluntariat desenvolupades per la associació no es duran a terme en virtut de relació laboral i tindran caràcter altruista i solidari, sense l’existència de cap contraprestació econòmica.

En queda exclòs, per tant, tot ànim de lucre.

 

CRIDES

Associació de Voluntaris per l’Hospital de Granollers
Data límit:
21/11/2019
Imatges: 

Taula d'entitats de voluntariat