Cercador

 

Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve

 

ADREÇA: c/ Lledoner 6, 08401 (Granollers)

HORARI: disabtes a la tarda de 16-18h.

WEB:https://aeigsantestevedegranollers.blogspot.com 

CORREU ELECTRÒNIC: aesantesteve@gmail.com 

 

L'Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve de Granollers s'emmarca dins el moviment de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya (MEGSJC). Una associació que compta amb més de 15.000 membres, dels quals 3.000 són caps, joves educadors/es que amb la seva participació activa i dedicació voluntària constitueix aquesta xarxa escolta.

L'agrupament es divideix en 5 branques de grups de nens i nenes, nois i noies d'edats diferents. A mesura que van creixent, els nens i nenes fan formant part de les diferents branques fins acabar el procés educatiu, moment en què el jove pot optar per continuar en el moviment i fer-se cap, o en d'altres casos, molts d'aquests joves continuen amb la seva tasca de compromís participant a diferents entitats de caire social o de caire polític, de forma voluntària.

Per realitzar aquest projecte, MEGSJC s'encarrega de formar els caps, els joves que de forma voluntària i desinteressada, s'ocupen de l'educació dels nois i les noies, i que vetllen perquè aquests pilars i dinamismes siguin els elements de fons en tot moment.

 

CRIDES

Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve
Data límit:
29/12/2019
Imatges: 

Taula d'entitats de voluntariat