Cercador

 

CURSOS

T'oferim un recull detallat i actualitzat dels cursos de formació relacionats amb el món de l’associacionisme i el voluntariat.

05/06/2018 a 07/06/2018

A qui s’adreça

Persones que ja desenvolupen la seva acció voluntària en el marc d’una entitat social i especialment a aquelles persones que fan atenció directe

Continguts

 L’escolta activa en l’acció voluntària

 Fases i requisits,

Taula d'entitats de voluntariat

CURSOS

Dirigit a tota persona, major d’edat, interessada en adquirir els coneixements per saber com actuar en una situació d’emergència